’చిట్టి‘ మనసులోని మాట.. ఇన్నాళ్లకు తన బెస్ట్ హీరోయిన్ ఎవరన్నది బయటపెట్టిన సూపర్‌స్టార్

rajinikanth reveld his best heroin for ever