ఈ వార్తను వినాలనుకుంటే.. కింద ఉన్న ఆడియో ప్లేయర్‌ను ప్లే చేయడి.


English Title:

portance of bathukamma festival in telangana